Комплексни услуги по зимно почистване на „НЕК“ ЕАД – снегопочистване на второстепенен път местност Предел

Други обекти