Дейности по поддържане на Републиканска пътна мрежа на територията на ОПУ Благоевград

Дейности по поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации) на Републиканските пътища на територията на ОПУ Благоевград

Други обекти