Инж. Велик Танушев

Притежава над 10 годишен професионален опит в сферата на инфраструктурно строителството. Трупа експертиза на ключови позиции в работния процес – започва като директор на дирекция геодезия и достига до ръководител на национални стратегически инфраструктурни обекти. В тях той участва както в инженеринга, така и в проектирането и самото строителство.
По образование Танушев е инженер магистър по геодезия от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Още като студент се отличава със своите качества и талант и бива поканен да стартира кариерата си като стажант и младши експерт в проектирането на важни стратегически инфраструктурни обекти. Средното си образование завършва в гр. Петрич, където е и роден на 04 май 1986 г.
Професионалният път на инж. Танушев достига до работа по най-значимите инфраструктурни проекти на България, част трансграничната свързаност на страната ни, но остава и неизменно свързан с родния му Югозападен регион, в чието развитие той влага целия си професионален опит.
В момента инж. Танушев е част от Съвета на директорите на „Етерна Кънстръкшън“ АД, където се занимава с проектирането и строителството на обекти от първостепенно значение.