АМ „Русе - Велико Търново”

Проектиране и строителство на обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново” – обход на гр. Бяла от км. 40+640 до км. 76+040 

Други обекти