История

Мисия и ценности

Нашата мисия

е да създаваме устойчива стратегическа инфраструктура, с която благоустрояваме и развиваме средата. Работим за свързаността между регионите, държавите и континентите и за дългосрочното ползване на изграденото от поколенията.

Нашите ценности

са свързани с това да поддържаме основите на обществото, да поощряваме връзките между бизнеса и общуването между хората и да подобряваме живота. Ние създаваме условия за движение напред. Предизвикваме нестандартните умовете да създават. Заставаме зад креативността, преодоляването на препятствията и стремежа към нови хоризонти.

Нашата визия

за строителството е фокусирана в бъдещето. Ние създаваме стабилни съоръжения, чиято експлоатация да се надгражда със smart решения и да носи дългосрочна добавена стойност.

Нашият Екип

Екипът на Етерна Кънстръкшън АД се състои от висококвалифицирани специалисти във всички сфери на строителството, сред които инженери, механизатори, строителни работници, икономисти и мн. др. Мнозинството от тях са с натрупан дългогодишен опит в реализацията на транспортната и енергийна инфраструктура и хидротехническото строителство. Всички те прилагат безкомпромисни стандарти за качество и винаги са в крак с иновациите и технологичните развития в съвременните строителни процеси. Целият ни екип постоянно повишава компетенциите си с обучения, научни семинари и професионални уъркшоповете. В същото време мениджмънтът на компанията инвестира целенасочено в измерими подобрения в работата, за осигуряване на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Маргарита Котева

Изпълнителен Директор и Председател на Съвета на Директорите

Красимир Грънчаров

Изпълнителен Директор и Зам-председател на Съвета на Директорите

Николай Чивиев

Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите

Велик Танушев

Член на Съвета на Директорите

Денислав Котларов

Член на Съвета на Директорите

Вярваме в...

Цялостния подход

Нашият ангажимент обхваща пълния процес - от концепцията, през проектирането и остойностяването до оптималната реализация и поддържане на даден мащабен проект в неговия пълен жизнен цикъл

Пълноценното партньорство

Нашето сътрудничество с държавата и общините, с възложителите, доставчиците, клиентите и институциите се основава на надеждност, професионализъм и доказани гаранции за спазване на поетите ангажименти.

Индивидуалните решения

Ние подхождаме прецизно към нуждите на всеки отделен проект и обезпечавайки целия строителен процес със собствени производствени, експертни и технически мощности, постигаме максималното качество с оптимални ресурси

Ползотворното въздействие върху икономиката

Нашите магистрали, пътища и инфраструктурни проекти улесняват бизнеса, транспорта, логистиката, оказват положително влияние върху туризма, културата, земеделието, енергетиката, мобилността на хората. Всичко това създава предпоставки за динамично развитие на икономиката и за по-висок стандарт на живот в регионите.

Ангажирани сме с...

Unity,And,Teamwork,Concept.,Team,Standing,Hands,Together.,Professional,Mechanical

Развитие на екипа

Непрекъснато инвестираме в създаването и развитието на висококвалифицирани кадри, с безупречни познания за стандартите за качество и за новостите в строителните дейности. Залагаме на професионалисти, които имат ясни стратегически приоритети и си поставят амбициозни цели.

 

Дигитализация на процесите

Стратегическото развитие и планиране са ключови за нас. Организираме ресурсите и технологичните си процеси така, че да са съвместими с дигитални решения за автоматизация и оптимизация.
Closeup,Microscopy,Of,Composite,Material,Used,For,Road,Construction,(selective
Опазване на околонат среда
 

Опазване на околната среда

При планирането и изпълнението на строителните проекти ние се фокусираме върху екологично съвместими, устойчиви строителни методи, както и върху ефективното използване на ресурсите и тяхното рециклиране, за да ограничим възможните негативни ефекти върху околната среда. Работим за намаляване на въглеродните емисии чрез използване на методи като студеното рециклиране при изграждането и ремонта на асфалтовите настилки. Това превръща нашите пътища в щадящи околната среда и по-комфортни за ползвателите чрез намаляване на шума.
 

Подкрепа за местната общност

Заставайки зад редица местни инициативи, събития, и кампании, ние показваме солидарността си към живота в регионите, в които оперираме. Винаги може да се разчита на нас в трудни ситуации, но и в подкрепа на каузи, които пазят духа, традициите и културата на общността.
Business,Team.,Group,Business,Corporate,People,Meeting,And,Happiness,Clapping