Николай Чивиев

Николай Чивиев има повече от 18 години опит в строителството на инфраструктурни обекти.
Със своята безспорна експертиза и компетенции, Чивиев е отговорник за редица ключови звена като строителство, автосервизна част, механизация, рециклиране и асфалтиране.
Има и значителен опит в сферата на високото строителство. Преди да поеме по професионалния си път в сферата на строителната инфустрия, натрупва знания в търговския сегмент.
В „Етерна Кънстръкшън“ Николай Чивиев е Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите с фокус развитие на материално-техническата база, управление и контрол на процесите.