Красимир Грънчаров

Красимир Грънчаров разполага с впечатляващите 38 години професионален опит в организацията и управлението на геологопроучвателните дейности.
През това време Красимир Грънчаров трупа ценна професионална експертиза на високи управленски позиции в редица компании, свързани със строителни дейности, в които управлява всички производствени, логистични и бизнес процеси.
Завършва Московски геолого-проучвателен институт, Българо-Американски център за мениджмънт и Висша взривна школа. Дипломиран минен инженер е в специалността икономика и организация на минната промишленост, има мениджърска квалификация и е сертифициран ръководител на взривни дейности.
Професионалният път на Красимир Грънчаров е трайно свързан с развитието на строителството и мащабната инфраструктура на Югозападния регион. В „Етерна Кънстръкшън“ той е изпълнителен директор, член и зам. председател на Съвета на директорите с фокус върху геотехническото инженерство, формирането на специализирани екипи и развитието на човешки ресурси.