Денислав Котларов

Над 15 години Денислав Котларов работи в сферата на гражданското и инфраструктурното строителство. Ръководи мащабни национални и международни проекти, вкл. такива в Хърватия, Сърбия, Унгария, Австрия, Чехия и Словакия.
Завършва магистратура в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, специалност строителство на сгради и съоръжения и магистратура по бизнес администрация в специалност висш мениджмънт в УНСС, София.
Последните години от впечатляващата професионална кариера на Денислав Котларов са свързани с компанията Геодрил България ЕАД, където е изпълнителен директор на строителното дружество, фокусирано върху изграждането на тунели, фундаментни работи и мостови съоръжения.
В „Етерна Кънстръкшън“ Денислав Котларов е член на Съвета на директорите с фокус върху обектите от мащабната инфраструктура, бизнес развитието и позиционирането на международните пазари.