Маргарита Котева

Маргарита Котева е специалист с дългогодишен опит в сферата на администрацията и икономическите процеси. Тя има широка експертиза в стратегическото планиране и управление на ресурси, в техническото, логистично и финансово обезпечаване на мащабни проекти.
16 години от професионалния й път преминават като главен експерт във финансово-банковата сфера, където трупа огромен опит в счетоводството, банкирането и взаимодействието с корпоративни клиенти за целия Югозападен регион на Сибанк.
В последните 11 години Маргарита Котева променя сферата на професионалната си реализация, като първо е заместник управител по икономическите въпроси на дружеството „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, а впоследствие влага целия си натрупан опит и потенциал в мащабните инфраструктурни проекти от национално стратегическо значение, които реализира компанията „Водно строителство- Благоевград“АД.
Висшето си образование Маргарита Котева завършва в ЮЗУ „Неофит Рилски“, където е магистър по финанси, специалист „банки и банково дело“ и педагог-инженер в специалност „Машиностроене“.
В момента Маргарита Котева е Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Етерна Кънстръкшън“, където се занимава с администриране на цялостната оперативна дейност на компанията.