Етерна Кънстръкшън АД е новото наименование на Водно строителство – Благоевград АД

Надграждайки дългогодишни традиции и близо 50-годишен професионален опит, компанията-лидер в инфраструктурното строителство  – „Водно строителство – Благоевград“ АД оперира вече под ново търговско наименование – Етерна Кънстръкшън АД.

С обновяване на утвърдения си имидж компанията цели да обогати, разшири и задълбочи портфолиото от дейности и услуги в сферата на проектирането, изграждането и ремонта на пътища, сгради, водопроводни и канализационни системи, хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения, енергийни обекти, земни и строително-монтажни работи, транспортни услуги и др

„Това е логичен следващ етап от развитието на компанията, който е съобразен със съвременните тенденции в индустрията, практиките за бизнес устойчивост, внедряването на технологични иновации и очакванията на нашите възложители, партньори, клиенти и ползватели на реализираните проекти“, споделя Маргарита Котева, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на компанията.

Благодарение на професионалния екип на Етерна Кънстръкшън, пълната гама от техническо обезпечаване и безкомпромисно отношение към качеството компанията продължава да бъде надежден партньор на бизнеса, институциите и местните общности.

В същото време Етерна Кънстръкшън отчита новите реалности в мащабното инфраструктурно строителство и се фокусира върху бизнес развитието и позиционирането на международните пазари.

В момента Етерна Кънстръкшън е ключов участник в знакови проекти от трансграничната свързаност на България като Обхода на гр. Бяла, част от АМ Русе-Велико Търново и изграждането на Лот 2 от високоскоростния път Мездра-Ботевград.

Други обекти