Изкърпване на асфалтовата настилка и ремонт на ул. „Цар Асен“ на територията на гр. Банско

Други обекти