Изпълнение на СМР за ремонт на улици в гр. Петрич и населените места на територията на община Петрич

Други обекти