ЛОТ 15, Рила

Реконструкция и рехабилитация на път III-107, Кочериново – Рила – Рилски манастир, км 11+010 до км 16+010 с обща дължина 5 км.

Други обекти