ЛОТ 27, Смолян

Рехабилитация на път III-866 Смолян – Михалково – Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път III – 8681 Рудозем – Смилян от км 0+000 до км 8+431, с обща дължина 26,282 км, област Смолян

Други обекти