Община Доспат

Ремонт и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Доспат – с. Барутин; с. Късак; с. Змеица

Други обекти