Симитли

Реконструкция на ул. „Октомврийска“, ул. „Бор“,  ул. „Трети март“ и паркинг към градския парк, всички намиращи се в гр. Симитли, общ. Симитли

Други обекти