Основен ремонт на пътища IV клас на територията на Община Трън

Основен ремонт на пътища IV клас на територията на Община Трън – с. Вилиново – с. Милкьовци; с. Врабча; с. Проданча; с. Мракетинци; с. Бутроинци; с. Стрезимировци – с. Джинчовци; с. Слишовци – с. Бохова; с. Ломница – с. Богойна, с. Стайчовци; с. Парамун; с. Лялинци, с. Ерул

Други обекти