Основен ремонт на улична мрежа на територията на гр. Трън

Основен ремонт на улична мрежа на територията на гр. Трън  – ул. „Пролетарий“; ул. „Св.Троица“; ул. „Ерма”; ул. „Мурговица”; ул.“ Ева Волицер“; ул. „Чарчалат“; ул. „8-ми март“; ул. „Народна воля“; ул. „Мир“ и ул. „Петко Д. Петков“; път PER 3167 – Слищовци – Реяновци – Бохова

Други обекти