Подготовка на общински пътища за експлоатация при зимни условия – Община Трън

Други обекти