Поетапно преобразихме община Трън

В продължение на няколко години Етерна Кънстръкшън е трайно свързана с преобразяването на цялостната инфраструктура в община Трън.

Още през 2015 г. компанията ни ремонтира уличната инфраструктура в селата от региона – пътищата, свързващи с. Вилиново и с. Милкьовци; с. Стрезимировци и с. Джинчовци, с. Слишовци и с. Бохова, с. Ломница и с. Богойна, както и пътищата вътре в селата Врабча, Проданча, Мракетинци, Бутроинци, Стайчовци и др.

По същото време бе извършена и цялостна рехабилитация на улиците в западния общински център Трън, сред които ул. ”Пролетарий”; ул.”Св. Троица”; ул.”Ерма”; ул. ”Мурговица”; ул. ”Ева Волицер”; ул. ”Чарчалат”; ул. ”8-ми март”; ул. ”Народна воля”; ул. ”Мир” и ул. ”Петко Д.Петков”.

Екипите на Етерна Кънстръкшън бяха разположени едновременно на няколко локации, за да може работата да се върши паралелно и да приключи качествено в обозначените срокове.

През 2017 г. фирмата ни направи и основен ремонт на тротоар на ул. “Девети септември” в гр. Трън, a през 2021 г. извършихме аварийно възстановяване на подпорни стени в регулацията на гр. Трън, което включваше – инженеринг и проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор. Пак през същата година продължихме с основните ремонти на път PER 3167 – Слищовци – Реяновци – Бохова и на част от четвъртокласната пътна мрежа в селата Парамун, Лялинци и Ерул.

„Отнасяме се с еднаква сериозност както към мащабните инфраструктурни проекти, така и към ремонта на градската улична инфраструктура. Даваме си сметка, че това хората да имат удобен нов път до своите домове е от първостепенно значение, защото ние работим именно за тях“, споделя Маргарита Котева, изпълнителен директор на Етерна Кънстръкшън.

Нови 5 улици в град Трън бяха ремонтирани основно през 2022 г- ул. „Петър Асенов“, ул. „Граничар“, ул. „Нов живот“ и нови участъци от ул. „Народна воля“ и ул. „8-ми април“.

През 2023 г. екипите ни обновиха и улици в селата Зелениград, Неделково, Туроковци, Стайчовци и направиха основно обновяване на IV-класната пътна мрежа между селата Ярловци и Лешниковци.

Модерната градска инфраструктура без съмнение допринася за по-доброто качество на живот в региона, подпомага по-бързото и лесно придвижване на хората и бизнеса и допринася за развитието на туризма, тъй като Трън е интересна дестинация за любителите на приключенския туризъм и близките еко-пътеки.

Не на последно място уличната мрежа в града се ползва активно и от преминаващия през него транзитен трафик по посока ГКПП Стрезимировци и Сърбия, което допринася за качествената свързаност в региона.

Други обекти