Строеж на ВЕЦ „Ощава“

Възложител на поръчката е РОУД – ЕНЕРДЖИ ООД – Благоевград

Обхватът на извършените работи включва земни работи, бетон, кофраж

Други обекти