Транзитен газопровод за Гърция

Възложител на поръчката е Булгартрансгаз ЕАД – София

Предметът на дейност включва Проектиране и изграждане на укрепително съоръжение на Транзитен газопровод за Гърция при пресичане на р. Седелска и при ПК 385 – с. Покровник, община Благоевград; Строеж на укрепително съоръжение на ТГ за Гърция при прехода на р. Струмешница; в участъка от Дупница до Симитли – с. Блажиево, с. Тросково, с. Крупник, с. Полето; в участъка от Кресна до Петрич – с. Стара Кресна, с. Влахи, с. Кресна, с. Чучулигово, Лебница; Възстановяване на земното покритие на ТГ за Гърция при ПК 968+55, с. Вълково, община Сандански

Обхватът на извършените работи включва укрепително съоръжение от габиони и бетонов праг,  бетонови прагове, съоръжения от габиони, бетонови облицовки, диги и корекции на реки; Полагане стоманен тръбопровод, изграждане шахти, облицовка на канал.

Други обекти