Язовир Стойковци

Цялостно изграждане на язовира с три деривационни канала на р. Лешничка, р. Логодажка и р. Дреновска, четири помпени станции, напоителни полета и канали с обем от 13 300 000 куб.м. вода, служещ за напояването на землищата на с. Логодаж, с. Зелендол, с. Селище, с. Българчево, с. Дренково и с. Покровник.

Други обекти