Път I (Е-79) "Мездра – Ботевград”

Проектиране и строителство на обект: Път I (Е-79) „Мездра-Ботевград”, Лот 2 от км. 161+367 до км. 174+800

Други обекти