Път към бъдещето

Ние сме водеща компания в изграждането на ключови мащабни съоръжения и сме лидер в експертната и техническа обезпеченост, в иновациите и в поддържането на високи стандарти за качество.

Нашата История

Етерна Кънстръкшън АД стъпва на близо 50-годишна история и на сериозни традиции в мащабните инфраструктурни проекти в България и региона. Инвестираме трайно в развитието на Югозападния регион на страната, където поддържаме пътищата от републиканска пътна мрежа във всички аспекти – текущо, превантивно и зимно поддържане.

Подкрепяме местните общности чрез редица инициативи, които допринасят за подобряване на средата.

Оборудване

Етерна Кънстръкшън АД разполага със сериозно количество техника и оборудване, сред които самосвали, снегорини с пясъкоразпръсквачи, оборудване и гребла, багери, булдозери, валяци, грейдери, асфалтополагачи, рециклатори и др.

Непрекъснато инвестираме в модерното качество на нашите допълнителни материални активи, строителна механизация, строително оборудване, транспортни средства и др.

Последни проекти